Οικόπεδα

Επιλεγμένα οικόπεδα σε προνομοιούχα σημεία της Ελλάδας.

Οικόπεδο 434 τ.μ. στην Λικοτιναρά, Χανιά

Πωλείται Οικόπεδο εντός οικισμού 434 μ2 με δυνατότητα δόμησης 200μ2 και δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 10 KW,…

Περισσότερα